De Basis van NRT

NRT is afgeleid van het werk van twee vooruitstrevende wetenschappers, Sherrington en Pflüger. Ongeveer 100 jaar geleden onderzochten zij het centrale zenuwstelsel en hieruit zijn twee wetten uitgekomen. De wet van:

Reciprocal Inhibition en Symmetry 

NRT is een praktische, snelle en betrouwbare manier om deze twee fysologische wetten toe te passen in deze geavanceerde vorm van manuele therapie.

 

 

Hoe werkt het? 

In uw lichaam zitten speciale zenuwbundels, genaamd mechanoreceptoren. Deze receptoren reageren op druk, snelheid, trillingen, stretch en andere stimuleringen.

Tijdens NRT activeert de therapeut gedurende een korte tijd de receptoren van deze spier. Of door de spier in een bepaalde stand te houden of deze in een bepaalde richting te bewegen. De receptoren sturen deze boodschap naar het centrale zenuwstelsel, die de spier zal 'resetten' tot een normale optimale neurologische tonus.Door deze 'reset' zal de pijn in een stramme of pijnlijke spier vaak binnen tientallen seconden aanzienlijk verminderen of verdwijnen.

Medische uitleg
Wanneer spieren worden gereset dan heeft dat niet alleen effect op de grotere spieren maar ook de kleine spieren die in het bloed en lymfevatenstelsel zitten. Dit opent de microcirculatie. Zodra de zenuwen genoeg zuurstof en voedingsstoffen krijgen en hun afvalstoffen vanuit het metabolisme kunnen uitscheiden kunnen de zenuwen neurotransmitters produceren. En de neurotransmitter zijn in staat signalen door te geven. Dit is waarom een eenmalige NRT behandeling een verlengend verjongend effect op het weefsel heeft. Om een nog beter resultaat te verkrijgen zou het beter zijn om meerdere NRT sessies te doen. 

 

 

English: 
-

 

The basics of Neural Reset Therapy

NRT is derived from the work of two great scientists called, Sherrington and

Pflüger, who investigated the nervous system over a century ago to uncover its basic operating laws.

The law of reciprocal inhibition and the law of symmetry has mostly remained hidden in laboratory until now. NRT is a practical, rapid and reliable way to apply these laws of physiology with this advanced form of manual therapy.

Muscles are controlled by the nervous system. Proper application of NRT resets the nervous system to release a muscle from excessive tension. With the resets: the knots, pain and tightness are gone. Joint mobility and posture are improved.

 

Note that NRT is not an energetic method, but is based on sound physiological and neurological principles! 

How does NRT work? 

There are specialised nerve bundles in your body called mechanoreceptors. The receptors respond to pressure, velocity, vibration, stretch and other forces. When receptors detect a change, a signal is sent to the spinal cord and then relayed to the brain. 

With NRT the therapist briefly stimulates the receptors embedded in the selected muscles by asking for a position to be held or for a movement in a particular direction. Or the therapist taps on a muscle in such a way as to cause the receptors to send a special message to the spinal cord. That new message goes through the spinal integration center which will reset the nervous system so the muscle is neurologically optimised. With the reset: the muscular pain and tightness disappear in seconds! 


Medical explanation
When resets are performed not only the larger muscles are affected but the small muscles that are in the blood and lymph vessels are reset. This opens up the microcirculation. Once the nerves are getting the proper amounts of oxygen and nutrients and disposing of their biowaste products of metabolism, they start to produce their neurotransmitters and are able to carry the signals. That is why a single session of NRT can have a prolonged effect of the rejuvenation of tissues. In order to achieve even better results it is better to have multiple sessions. 

    Click here for our Private Policy

    ©2019 created by

    NRT Nederland